Podstrona: Notka biograficzna / Wizytówka pracownika PRz

Notka biograficzna

red. Mirosław Mazurek

dr inż. Mirosław Mazurek

Adiunkt, Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Rzeszowska. Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej. W 2009 roku na Politechnice Częstochowskiej obronił pracę doktorską na temat „Metod  poprawy jakości komunikacji w systemach rozproszonych i wysokoprzepustowych sieciach komputerowych”.

Prowadzi zajęcia w formie laboratoriów, projektów i wykładów na studiach inżynierskich, magisterskich z różnych obszarów bezpieczeństwa w szczególności systemów i sieci komputerowych, automatyki i systemów infrastruktury krytycznej. Podczas zajęć wykorzystuje aktywne metody nauczania: dyskusje, prezentacje, pokazy i projekty. Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich. W ramach programu Erazmus+ prowadzi zajęcia z modułów:  Security of teleinformatic systems; Security of computer systems and networks.

Oprócz pracy dydaktycznej aktywnie działa w obszarze badawczym. Dorobek naukowy związany jest obszarami badawczymi obejmującymi zagadnienia cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa i poprawy jakości komunikacji w systemach i sieciach teleinformatycznych, w tym poprawy bezpieczeństwa medycznych systemów informatycznych. Autor ponad 75 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Odbył dwa  3 miesięczne staże naukowe w PGS Software oraz Secure Pro.

W ramach działań organizacyjnych był organizatorem olimpiady z zakresu systemów operacyjnych i baz danych pod patronatem Dziekana Wydziału EiI i firmy Oracle, członkiem komitetu organizacyjnego programu „Kariera Inżyniera na Wydziale EiI.

Obecnie jest prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki.

W ramach zajęć dodatkowych był Kierownikiem projektów POWR:

 • Od teorii do praktyki – staże na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej” (2018-2019);
 • Zainwestuj w siebie (2012 - 2015);
 • Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka oraz matematyka (2011-2014).

W latach 2019 - 2020 był:

Obecnie również jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Informatycznego w którym pełni funkcję Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego PTI (http://www.rzeszow.pti.org.pl/);
 • Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (http://ptetis.pl/rzeszow/);
 • komitetu organizacyjnego i rady naukowej konferencji „Something About IT Security” (https://konf.sasit.prz.edu.pl/);
 • komitetu naukowego konferencji International Conference on Web Information Systems and Technologies (WEBIST) 2020 - www.webist.org

Wybrane osiągnięcia w obszarze naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym:

- udział w realizacji projektów badawczych,

 • Członek badawczego projektu międzynarodowego I-Trace (w ramach Erazmus+) dotyczącego immersywnych technik nauczania. Staż w Norwegii ( 1 tydzień) (2019 rok)
 • Członek zespołów naukowych w wielu projektach realizowanych na zlecenie z przemysłu.
 • Członek zespołów naukowych w wielu projektach realizowanych w ramach Działalności Statutowej.
 • Autor lub współautor wielu opinii o innowacyjności przygotowanych na zlecenie z przemysłu.

- aktywność w organizacji życia naukowego i uczestniczenia w krajowym lub międzynarodowym środowisku naukowym:

 • Członek komitetów programowych 4 konferencji naukowych,
 • Członek komitetów organizacyjnych 6 konferencji naukowych,
 • Recenzent publikacji w czasopismach naukowych (IEEE, Communications and Network, WEBIST, Entropy, Sensors, Electronics).
 • Udział w projekcie Wirtualnej Akademii Bioinformatyki (WAB) - platformy e-learningowej, wspomagającej proces kształcenia studentów, doktorantów i naukowców w dziedzinach związanych z bioinformatyką.
 • Ekspert wniosków w „InnoFund – Kapitał na innowacje” realizowanym przez Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach Programu  Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Staż w firmie informatycznej PGS Software Sp. z o.o. w ramach projektu „Transferencia” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A celem wzrost kompetencji Uczestników Projektu w zakresie transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw (staż 3 miesiące).
 • Staż w firmie informatycznej Secure Pro w ramach projektu „Podkarpacka nauka dla przedsiębiorczości” dot. komercjalizacji wyników badań naukowych, ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, zarządzania projektami badawczymi, pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych oraz promocji i marketingu badań naukowych – szkolenie i staż zrealizowane przez RARR w Rzeszowie (staż 3 miesiące)
 • Ponad 30 wygłoszonych referatów na konferencjach naukowych i w ośrodkach akademickich.

- Inne:

 • 4 nagrody Rektora Politechniki Rzeszowskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.
 • Ekspert do oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” w dziedzinie/dyscyplinie - nauki techniczne/informatyka.
 • Udział w opracowaniu i wdrożeniu stanowisk badawczo - laboratoryjnych związanych z badaniem odporności sieci i systemów operacyjnych na ataki, badanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych, pozyskiwanie śladów z działalności w systemie, badania anomalii pracy sieci teleinformatycznych.
 • Udział w opracowaniu koncepcji, utworzenie, a następnie ciągła rozbudowa laboratorium Bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 • Realizacja wspólnych projektów o charakterze, badawczo rozwojowym, dydaktycznym oraz inżynierskim z krajowymi i międzynarodowymi firmami z branży IT.
 • Udział w zespołach przygotowujących i realizujących wnioski projektowe w zakresie pozyskiwania środków na rozbudowę i rozwój infrastruktury B+R oraz realizację prac badawczych.
 • Udział w zespołach przygotowujących i realizujących wnioski projektowe w zakresie pozyskiwania środków na rozbudowę i rozwój infrastruktury dydaktycznej, a także w obszarze zapewnienia studentom Politechniki Rzeszowskiej dostępu do specjalistycznych kursów i szkoleń oraz staży w przemyśle.
 • Współtworzenie i prowadzenie akademii bezpieczeństwa Palo Alto Networks na Politechnice Rzeszowskiej.
 • Współtworzenie i prowadzenie akademii Oracle na Politechnice Rzeszowskiej.
 • Prowadzenie indywidualnego toku kształcenia dla studentów w ramach wymiany międzynarodowej – program ERASMUS.
 • Organizator olimpiady z zakresu systemów operacyjnych i baz danych pod patronatem Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Informatyki i firmy Oracle
 • Współpraca z firmą Oracle w ramach Inicjatywy Akademickiej Oracle, realizacji programowo sprzętowej struktury obliczeń rozproszonych SUN CLUSTER, SUN GRID - 2009 – 2013;
 • Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej  - 2009 – 2016;
 • Członek komitetu organizacyjnego programu Kariera Inżyniera2011 – 2017;
 • Współpraca ze Szpitalem Miejskim w Rzeszowie nr 2 przy realizacji projektów informatycznych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;
 • Przygotowanie programu i prowadzenie praktyk studenckich.
 • Udział w zespołach przygotowujących nowe programy kształcenia dla studentów Politechniki Rzeszowskiej.
 • Udział w wydarzeniach, których celem była promocja Wydziału i Uczelni.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję